Ansvar

Morsø påtager sig ikke noget ansvar, ud over hvad der fremgår af ovennævnte punkter. Morsø kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader.

Du er beskyttet af loven. Morsø indgår alle aftaler på dansk og efter dansk ret. Når du handler på www.morsoe.com gælder dansk rets almindelige købe- og aftaleretlige regler også reglerne om forbrugerkøb. Som forbruger er du derfor beskyttet af den gældende lovgivning på området, dvs. primært Købeloven og Forbrugeraftaleloven.

Ansvarsfraskrivelse og forbehold

Morsø tager forbehold for trykfejl i både priser og varebeskrivelse, moms- og afgiftsændringer samt forsinket eller mangelfuld levering som følge af force majeure begivenheder.