Garanti

garantioversigt 750x

Garanti

Bag et hvert Morsø produkt ligger mere end 160 års erfaring i udviklingsarbejdet samt en grundig kvalitetskontrol foretaget gennem hele produktionsprocessen.

Derfor giver Morsø:

10 ÅRS GARANTI på støbegods med hensyn til materiale- og fabrikationsfejl.

5 ÅRS GARANTI på pladejernsovne med hensyn til materiale- og fabrikationsfejl.


På Morsø udeovne gives der 5 års korrosionsgaranti på den ubrudte overflade samt på materiale og produktionsfejl.

På Morsø Køkkentøj i støbejern gives der 10 års garanti på materiale og produktionsfejl.

På alle øvrige Morsø produkter er den nationale købelovs varighed gældende.

Garantiperioden regnes fra salgsdato.

For at sikre bedst mulig garantibehandling, kan du registrere brændeovn, Forno, Kamino eller køkkentøjsprodukt HER.

Garantien omfatter ikke:

Slitagedele, dvs. dele som slides ved almindelig brug (f.eks. røgledeplader, riste, ildfaste sten/plader samt glas og tætningsmaterialer). På disse dele gælder købelovens bestemmelser om ansvar for mangler.

Ved manglende vedligeholdelse samt brud på produktets overfladebehandling kan korrosion forekomme. Garantien omfatter ikke sådanne forekomster. Også her gælder købelovens bestemmelser om ansvar for mangler.

Da garantien gives på henholdsvis støbegods og pladejern med hensyn til materiale- og fabrikationsfejl, omfatter garantien eksempelvis ikke:

Skader forårsaget af forkert installation og brug, herunder i forhold til gældende offentlige forskrifter samt Morsøs monterings- og fyringsvejledninger.

Funktionsfejl, der skyldes lokale forhold, trækproblemer eller skade/fejl ved skorsten.

Skader opstået som følge af overophedning samt fyring med forkert brændsel.

For fejl og mangler over hvilket der reklameres, gælder købelovens mangelsbeføjelser i henhold til lovens 2-årige reklamationsret. Efter dette tidspunkt dækker garantien de nødvendige reservedele, fragtfrit leveret, samt monteringsvejledning, men dækker ikke eventuelle transport- og monteringsomkostninger i forbindelse med garantireparationen.

Morsø garantien går ud over købelovens bestemmelser vedrørende fejl og mangler og giver ingen indskrænkninger i eller forbehold til disse.

Ved en eventuel reklamation bedes De omgående kontakte den forhandler, som har leveret produktet. Det anbefales, at De medbringer Deres kvittering. Forhandleren vil herefter foretage behandlingen af reklamationen.


Tryghedsgaranti for levering af reservedele:

Ud over Morsøs 10 års produktgaranti, leverer Morsø reservedele til vore brændeovne i op til 10 år efter, at en ovntype er udgået af produktion.