Lovforslag om udskiftning af brændeovne

Lovforslag om udskiftning af brændeovne og pejseindsatse, som er produceret før 2003 er netop vedtaget

Forslaget giver miljøministeren mulighed for at fastsætte krav om udskiftning eller nedlæggelse af visse fyringsanlæg ved ejerskifte af fast ejendom. I første omgang forventes regler om, at brændeovne og pejseindsatse, som er produceret før den 1. januar 2003, skal udskiftes eller nedlægges ved ejerskifte af fast ejendom. Det skal som udgangspunkt ske senest 12 måneder efter tinglysning af ejerskiftet og for den nye ejers regning.

Forslaget har til formål at forbedre luftkvaliteten og begrænse partikelforureningen fra fyringsanlæg i Danmark.

Se lovforslaget på folketingets hjemmeside

Bemærk at loven først træder i kraft d. 1. april 2021

Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne (DAPO) har i flere år argumenteret for, at politikerne skulle lade sig inspirere af den ”tyske model” for tvungen udfasning af gamle ovne, og tidligere miljøminister Jakob Ellemann-Jensen tog de første skridt til en form for tvungen udfasning i Danmark. Efter regeringsskiftet har den siddende regering arbejdet videre, og DAPO har været i løbende dialog med Miljø- og Fødevareministeriet om, hvordan de nye bestemmelser skulle administreres.

Det vurderes, at 47.000 gamle ovne skal udfases/skiftes over de kommende 5-6 år, når den nye lov træder i kraft. 

Skal din brændeovn skiftes? Se alle de svanemærkede ovne fra Morsø