Fødevaregodkendelse

Morsøs ude- og køkkentøjsprodukter er godkendt af den danske Fødevarestyrelse.

Dette er sket på basis af overensstemmelseserklæringer fra Morsøs leverandør.

Se kontrolrapporten