Morsø og Miljøet

Gennem de seneste par år har vi alle sammen lært at sige ”CO2-udslip” og ”global opvarmning”. Samtidig er der ud af den enorme fokus på verdens klimaproblemer vokset en ny og stærkere bevidsthed om, hvordan vi gennem vores forskellige valg bidrager til problemet. Eller til løsningen.

Det er ikke kun vores brændeovne, der er mere miljøvenlige

Helt i tidens ånd spiller miljøet en afgørende rolle hos Morsø Jernstøberi. Og det har det i virkeligheden gjort, længe før det blev moderne at tænke i den slags grønne baner. Men hvad er det mere præcist, der er med til at gøre din Morsø-brændeovn til et endnu mere miljørigtigt valg?

Med Morsø får du lokal opvarmning. Ikke global

Træ har en ganske særlig egenskab, når vi taler om CO2. Mens træet vokser vil det optage og binde en masse kuldioxid som et led i fotosyntesen. Og nøjagtig den samme mængde CO2 vil blive frigivet til atmosfæren, når træet fældes og brændes. Hvis afbrændingen sker effektivt, vil regnestykket med andre ord gå lige op, og derfor siger man, at træ er en CO2-neutral og dermed miljørigtig energikilde.

Fyring med træ sparer Danmark for cirka 500.000 tons fyringsolie hvert år. Det reducerer Danmarks udledning af CO2 med 1,6 mio. tons hvert år - eller 10% af det, Danmark har forpligtet sig til i Koyoto-aftalen. Det siger Miljøstyrelsen.

Hertil kommer, at træ – modsat eksempelvis olie, kul og gas – kan reproduceres ved at plante nye træer som erstatning for dem, der fældes. Det neutrale CO2-kredsløb kan således fastholdes. Generation efter generation.

For at få CO2-regnestykket til at gå helt i nul, skal træet som nævnt ovenfor afbrændes så effektivt som muligt. Og her scorer Morsøs brændeovne de første vigtige point. Vores mange-årige erfaring og konstante udvikling betyder nemlig, at hver eneste af vores brændeovne i dag hører til de mest effektive forbrændingssystemer i verden.

Så du røgen?

En ting er snakken om CO2 og global opvarmning. En anden er den tilbagevendende debat om de sodpartikler, der ud over uskyldig vanddamp er indeholdt i røgen fra en brændeovn. Er partiklerne sundhedsskadelige? Under hvilke forhold? Og hvor store mængder skal der i givet fald til, før det udgør et problem. Men uanset hvad skal man bruge sin brændeovn således, at der ikke kommer røg op af skorstenen. Selvom røgen ikke er farlig, så kan den lugte og være til unødig gene for naboen.

Der hersker stadig en del usikkerhed om svarene. Og præcis derfor har vi valgt at gå med både livrem og seler, når vi udvikler vores brændeovne. Er der noget, vi under ingen omstændigheder tager chancer med, er det nemlig vores kunders helbred. Det håndgribelige resultat er, at udledningen af partikler fra en moderne Morsø-brændeovn er reduceret til et absolut minimum gennem forfinet forbrændingsteknologi og avancerede rensningssystemer.

At mængden af partikler så i høj grad afhænger af, hvordan du bruger din brændeovn, er en helt anden snak. Den kommer et par sider længere fremme.

Tryghed er standard

svanemarket 5078 0007 72dpi

Morsøs brændeovne opfylder nogle af de strengeste miljøstandarder i verden. Det gælder først og fremmest Norsk Standard NS 3058/3059, hvor kravene til minimering af partikeludslippet er skrappe. Men for at sætte en tyk streg under vores miljøfokus er de fleste af Morsøs ovne i dag yderligere certificeret med Svanemærket. Her handler det ikke alene om at minimere brændeovnens miljøpåvirkning under brug, men også om at sætte fokus på miljøet i selve produktionen og i valget af emballage mv.

Yderligere testes vore ovne på partikler i USA, England og Tyskland. Alle vore ovne opfylder Europæisk Standard EN 13240, som på godt dansk betyder, at ovnene er CE-mærkede.