Skip to main content

Brændeovn - regler du skal kende

Inden du køber brændeovnen, skal du vide lidt om forskellige krav og regler til brændeovnen, installationen og skorsten.

Mærkningsordninger

Der findes mange forskellige mærkningsordninger. Alle mærker består af forskellige typer af tests. Dem behøver du ikke kende indholdet af. Svanemærket og CE-mærket bør du derimod kende til. 

CE mærket viser, at brændeovnen overholder EU reglerne for miljøkrav, brandsikkerhed og produktion. Alle nye brændeovne skal have et CE mærke.

Læs mere om svanemærket

Regler ved installation

Der er en del regler omkring både brændeovn og skorsten, du bør kende. Bl.a. er der to typer af regelsæt, der regulerer installation og brug af brændeovne, nemlig brændeovnsbekendtgørelsen og bygningsreglementet. 

Brændeovnsbekendtgørelsen

For at minimere sundhedsskaden fra brændeovnsrøg, stiller brændeovnsbekendtgørelsen krav til udledningen af sundhedsskadelige partikler fra nye og videresolgte brændeovne.

Nye brændeovne må maksimalt udlede 4 g partikler pr. kg. træ. Svanemærkede brændeovne må kun udlede 2 gram partikler pr. kg. træ.

Læs mere i brændeovnsbekendtgørelsen

Bygningsreglementet og kommunale regler

Det kan være lidt svært at finde ud af om der er særskilte regler - såkaldte forskrifter - for brændeovne i din kommune. Hvis en kommune har regler for brug af brændeovne, bør du kunne finde det i lokalplanerne. Du kan også kontakte den lokale skorstensfejer. Han vil kende reglerne i den pågældende kommune. Bygningsreglementet har dog en række regler, der skal overholdes, særligt ift til installation af skorsten.

Læs mere i bygningsreglementet

Du kan også læse meget mere om skorstene til brændeovnen her:

Installation af skorstenen - hvad skal du tænke på?