Skip to main content

Garanti

Brændeovne

10 års garanti på støbegods med hensyn til materiale- og fabrikationsfejl.

5 år garanti på pladejernsovne med hensyn til materiale- og fabrikationsfejl.

Garantier på driftmaterialer og almindelige sliddele:

Vermiculite, sten og røgledeplade til brændkammer – ½ års garanti.

Riste: Bund-, for- og rysteriste til brændkammer – ½ års garanti.

Glas - ½ års garanti. Stål skorstene - 2 års garanti.

Ud over Morsøs 10 års produktgaranti, leverer Morsø reservedele til vore brændeovne i op til 10 år efter, at en ovntype er udgået af produktion.

Garantiperioden regnes fra salgsdato.

For at sikre bedst mulig garantibehandling, kan du registrere din brændeovn.

Registrer din brændeovn

Garantien dækker ikke: 

  • Slitagedele, dvs. dele som slides ved almindelig brug (f.eks. røgledeplader, riste, ildfaste sten/plader samt glas og tætningsmaterialer). På disse dele gælder købelovens bestemmelser om ansvar for mangler.
  • Ved manglende vedligeholdelse samt brud på produktets overfladebehandling kan korrosion forekomme. Garantien omfatter ikke sådanne forekomster. Også her gælder købelovens bestemmelser om ansvar for mangler.
  • Skader forårsaget af forkert installation og brug, herunder i forhold til gældende offentlige forskrifter samt Morsøs monterings- og fyringsvejledninger.
  • Funktionsfejl, der skyldes lokale forhold, trækproblemer eller skade/fejl ved skorsten.
  • Skader opstået som følge af overophedning samt fyring med forkert brændsel.

For fejl og mangler over hvilket der reklameres, gælder købelovens mangelsbeføjelser i henhold til lovens 2-årige reklamationsret. Efter dette tidspunkt dækker garantien de nødvendige reservedele, fragtfrit leveret, dækker dog ikke eventuelle transport- og monteringsomkostninger i forbindelse med garantireparationen.

Morsø garantien går ud over købelovens bestemmelser vedrørende fejl og mangler og giver ingen indskrænkninger i eller forbehold til disse.

Ved en eventuel reklamation bedes De omgående kontakte den forhandler, som har leveret produktet. Det anbefales, at De medbringer Deres kvittering. Forhandleren vil herefter foretage behandlingen af reklamationen.