Skip to main content

Skal din brændeovn udskiftes ?

Brændeovne

Lovgivning om udskiftning af brændeovne. Overvejer du at købe en bolig med brændeovn eller pejseindsats?

Den 1. august 2021 trådte nye regler i kraft, som gælder for de bolighandler, der tinglyses efter den 1. august 2021. De nye regler kan komme til at koste dig dyrt som køber, hvis du ikke er opmærksom på dem.

Ny lov med fokus på udskiftning af brændeovne og pejseindsatse fra før 2003

Nye regler gør det nemlig obligatorisk for køber at udskifte eller nedlægge brændeovne og pejseindsatse fra før 2003.

Når købet af ejendommen bliver tinglyst, er køber forpligtet til at oplyse, om der står en brændeovn eller pejseindsats fra før 2003 i den bolig, der overtages. Hvis det er tilfældet, vil der automatisk blive meddelt en frist på 12 måneder til udskiftning eller nedlægning af brændeovnen/pejseindsatsen samt digital indberetning til Miljøstyrelsen.

Det kan blive en bekostelig affære, hvis køber ikke er opmærksom på, at udgiften til udskiftning/nedlæggelse af brændeovn eller pejseindsats påhviler hende/ham.

Det kan imidlertid være svært med det blotte øje at vurdere, hvornår en brændeovn eller pejseindsats er fra.
Dog kan vi med sikkerhed sige, at har din brændeovn et CE-mærke, så er den produceret fra 2006 og fremefter.
Det er som oftest muligt at finde produktionsdato på din Morsø ovn på mærkatet placeret bag på ovnen, hvis mærkatet ikke er fjernet.

Mærkat/erne kan se sådan ud, og produktionsdatoen tydes som anvist på billederne:

maerkat 1maerkat 2maerkat 3

 

For at danne et nemt overblik over, hvilke Morsø brændeovne/Indsatse der kan være omfattet af lovgivningen, har vi udarbejdet nedenstående 3 lister.

Se skemaet her.

Morsø brændeovne – Udskiftning IKKE PÅKRÆVET: 
Alle brændeovne på listen er produceret efter 2003 og skal ikke udskiftes.

Morsø brændeovne – Udskiftning PÅKRÆVET: 
Alle brændeovne på listen er produceret før 31.12.2002 og skal derfor udskiftes.

Morsø brændeovne – Udskiftning MÅSKE PÅKRÆVET: 
Brændeovnen er fra perioden omkring 2003, hvorfor det er nødvendigt at kontakte en lokal skorstensfejer eller kigge bag på ovnen for at få oplyst installationsdatoen.        

Finder du ikke din brændeovn på en af de tre lister, bedes du rette henvendelse til din lokale skorstensfejer, hvor du eventuelt kan få din brændeovns installationsdato oplyst samt rekvirere dokumentation.

Bemærk!

ikke alle såkaldte fyringsanlæg er omfattet af de nye regler. Eksempelvis har man valgt at undtage antikke brændeovne, der er produceret før 1920, og brændeovne og pejseindsatser i fredede bygninger.

Se også på Brændefyringsportalen på Miljøstyrelsens hjemmeside:

Den nye lov pålægger nye ejere af helsårsboliger og sommerhuse at udskifte ejendommens brændeovn eller pejseindsats, hvis den har en produktionsdato før 1. januar 2003. Gamle brændeovne forurener 5-6 gange så meget som en ny ovn, og den nye lov tager sigte på at nedbringe luftforureningen fra brændefyring.

Senest 12 måneder efter tinglysningen skal den nye boligejer dokumentere, at eventuelle brændeovne og pejseindsatse fra før 2003 er taget ud af brug.

Loven trådte i kraft den 1. august 2021.

Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne (DAPO) har i flere år argumenteret for, at politikerne skulle lade sig inspirere af den ”tyske model” for tvungen udfasning af gamle ovne, og tidligere miljøminister Jakob Ellemann-Jensen tog de første skridt til en form for tvungen udfasning i Danmark. Efter regeringsskiftet har den siddende regering arbejdet videre, og DAPO har været i løbende dialog med Miljø- og Fødevareministeriet om, hvordan de nye bestemmelser skulle administreres.

Det vurderes, at 47.000 gamle ovne skal udfases/skiftes over de kommende 5-6 år.

Skal din brændeovn skiftes? Se alle de svanemærkede ovne fra Morsø