Skip to main content
Om Morsø

Morsø og Miljøet

Træ er et unikt råstof og en fantastisk energikilde. I en tid med global debat om CO2-udledning er det vigtigt at huske, at træer optager store mængder CO2,-mens de vokser. CO2 lagres i træets ved og frigives først til atmosfæren igen, når vi brænder træet eller når vi lader det ligge og rådne i skovbunden.

Der sker altså et udslip af CO2, når vi fyrer med træ i en brændeovn. Men den frigivne mængde CO2 svarer nøjagtig til den mængde, som træet har optaget. Det er derfor, forskere anser træ for at være en CO2-neutral energikilde. Hvis man ved at fyre med træ oven i købet fortrænger fossile energikilder som f.eks. olie eller gas til boligopvarmning, har vi en positiv CO2-gevinst ved at fyre med træ.

Træ anses samtidig for at være en vedvarende energikilde i den vestlige verden. Her har vi nemlig kontinuerlig tilvækst af skov. Vi får altså hvert år væsentlig flere træer, end vi fælder, og de mange nye træer er med til at binde stadig større mængder CO2.

Det er også et faktum, at langt det meste pejsebrænde er rest-træ fra skovdyrkningen i form af større grene og træ fra udtynding – altså træ, der ikke kan anvendes i industrien eller til byggematerialer.

Der er altså ikke tale om, at skovejerne fælder sunde træer, som hugges op til pejsebrænde.

Din brændeovn udleder CO2, når du fyrer i den. Men du giver dit bidrag til klima-balancen, hvis du fyrer med træ fra skove, der drives bæredygtigt og hvor der løbende plantes flere træer, end der fældes. 

Tryghed er standard

svanemarket 5078 0007 72dpi

Morsøs brændeovne opfylder nogle af de strengeste miljøstandarder i verden. Det gælder først og fremmest Norsk Standard NS 3058/3059, hvor kravene til minimering af partikeludslippet er skrappe. Men for at sætte en tyk streg under vores miljøfokus er de fleste af Morsøs ovne i dag yderligere certificeret med Svanemærket. Her handler det ikke alene om at minimere brændeovnens miljøpåvirkning under brug, men også om at sætte fokus på miljøet i selve produktionen og i valget af emballage mv.

Yderligere testes vore ovne på partikler i USA, England og Tyskland. Alle vore ovne opfylder Europæisk Standard EN 13240, som på godt dansk betyder, at ovnene er CE-mærkede.