Skip to main content

Morsøs brændeovn bliver en del af Økobyg

Vi bakker op om bæredygtigt byggeri.

Vi vil gerne være med til at forske i energirigtige huse uden, at de bliver så tætte, at man ikke kan trække vejret. Altså åndbare huse som opfylder energikravene.

Derfor har vi valgt at være en del af et nyt spændende bæredygtigt byggeri på djursland; Økobyg. Her skal ålegræs sammen med træ være det primære byggemateriale. Ålegræs er et nyt naturligt byggemateriale, som har gode, veldokumenterede resultater. Det er et bæredygtigt, naturligt alternativ til det traditionelle betonbyggeri.

Ålegræs skaber et meget naturligt indeklima med naturlig ventilation. Det er optimale betingelser for en brændeovn. Derfor vil vores svanemærkede Morsø 6140 være at finde i huset som primære varmekilde.

Naturligt indeklima med ålegræs

Ålegræs skaber et hus med naturlig ventilation. Og lige netop den naturlige ventilation er den ilt, som en brændeovn har brug for, for at den bedst kan udnyttes som primære varmekilde. Derfor vil vi gerne bakke op om at fremtidens byggeskik bliver med naturlige materialer, som skaber huse med naturlig ventilation. Vi vil gerne vise, at brændeovne faktisk er en god opvarmningskilde, og en bidragsyder til et godt og naturligt indeklima.

Der er dog også en lang række andre ting, som er interessante ved den nye byggeskik.

Bl.a. giver det at udnytte de naturlige materialers egenskaber i byggeriet en lang række fordele, som alle bidrager til et meget sundere og mere naturligt indeklima:

  • Mere stabil luftfugtighed
  • Den indbyggede naturlige ventilation medfører mindre støj udefra og mindre støj fra ventilationen.
  • Ålegræs giver gennem infiltration/ventilation igennem materialet en renere luft og er med til, at binde partikler i luften.
  • Passiv køling ved hjælp af materialer som kan ånde og svede.
  • Bedre akustik ved hjælp af naturlige materialer.
  • Bedre dagslys og bedre udnyttelse af sollys og solvarme (passiv solvarme).
  • Bidrager til at der kun bruges fornybare materialer i byggeri (fremfor ufornybare som beton og mineraluld )

Økobyg handler i høj grad om at revolutionere byggeskikken ved at benytte naturens materialer og ressourcer uden at udtømme dem.