Tænd miljørigtigt og effektivt op i din brændeovn

Ved at tænde korrekt op i brændeovnen kan du undgå røg og røglugt i hjemmet og samtidig reducere udledningen af partikler. Følgende tips sikrer dig en god optænding.

1. Tænd op fra toppen
De fleste har prøvet at tænde et bål i haven, hvor bålet tændes fra bunden. Derfor ligger det naturligt for mange, at ild skal tændes fra bunden. Men det er nøjagtig omvendt med en brændeovn. Den skal nemlig tændes fra toppen.

Årsagen er, at der derved opnås størst mulig temperatur hurtigst muligt. Den mest rene forbrænding opnår du ved en høj temperatur. Du kan let se forskellen på ren og uren forbrænding på mængden af røg, der udledes. Jo mindre røg, des bedre forbrænding

2. Brug brænde af god kvalitet
Sørg for at købe tørt og rent brænde. Miljøstyrelsen anbefaler at fyre med brænde, der højest indeholder 18% vand.

Du må ikke bruge urent træ som paller, gamle brædder, beklædning eller andet træaffald. Det kan indeholde kemikalier, uden du kan se det.

3. Sørg for en korrekt mængde luft (træk)
Når du tænder op, er det vigtigt, at der er masser af luft til forbrændingen. Du kan se, at der er nok luft eller træk, ved at røgen er næsten usynlig også i optændingsfasen.

På de fleste brændeovne kan man indstille tilførslen af luft. Når først brændet er antændt, leverer de nyeste brændeovne den helt rigtige dosering af luft.

Guide

Til optænding har du brug for:

  • Ca. 1-1,5 kg kløvet tørt brænde
  • 1 kg tørt pindebrænde
  • Optændingsposer eller -tabs

Lad et isolerende lag aske blive i bunden af ovnen
For at få den bedste optænding af brændeovnen, bør du altid have et isolerende lag aske fra tidligere fyringer i bunden af ovnen.

1 aske

Læg kløvet brænde nederst og

2 kloevet braende

Læg pindebrænde øverst

3 pindebraende

Læg optændingsposer/-tabs ind mellem pindebrændet i toppen

4 optaendingspoeser

Sæt ild til disse optændingsposer/-tabs

5 saet ild

Åbn den sekundære luftventil helt

6 luftventil

Lad ovnlågen stå lidt på klem i 5 til 10 minutter

7 laage paa klem

Luk lågen og skru ventilerne ned til den ønskede position

8 luk laagen

Fyld nyt kløvet brænde på mens der er gløder tilbage

9 fyld braende

Lad asken ligge i bunden

Der skal altid være et isolerende askelag på 2-3 cm. Askelaget isolerer i bunden på samme måde, som stenene gør i siderne. Det sikrer en høj forbrændingstemperatur, som medvirker til, at du får en ren forbrænding uden for meget sod.

Desuden beskytter askelaget rysteristen mod gennembrænding. Askeskuffen skal du tømme efter behov. Men husk, at asken skal opbevares i en askespand nogle dage, til alle gløder er væk, og herefter smides asken ud i en lukket pose sammen med dit husholdningsaffald.

Inden du tænder op i din brændeovn FØRSTE gang

De første optændinger bør altid være svage, således malingen på ovnen kan hærdes, inden der fyres kraftigere. Indstilling af ventiler, optændingsmetode og fyringsintervaller er afhængig af skorstenstræk, vind- og vejrforhold, varmebehov, brændsel m.m. Derfor kan der gå tid, inden du kender ovnens korrekte funktion under de givne forhold.