Skip to main content

Tag hensyn til miljøet - fyr rigtigt

Korrekt optænding i din brændeovn er til glæde for både dig og miljøet. Du sikrer en bedre forbrænding og reducerer udledningen af partikler – endda med op til 80% under optændingen.

 1. Tænd op fra toppen
  Modsat det gamle spejderbål skal en moderne brændeovn tændes fra toppen. Derved frigøres de gasser fra træet, som hurtigt får skabt høj temperatur og renere forbrænding. Og ren forbrænding giver næsten ingen røg.

 2. Brug brænde af god kvalitet
  Sørg for at købe tørt og rent brænde. Miljøstyrelsen anbefaler at fyre med brænde, der højest indeholder 18% vand.
  Det er forbudt at fyre med affald som paller og malet eller trykimprægneret træ. Brug kun rent og tørt træ.
 1. Skab det rigtige træk i skorstenen
  Når du tænder op, er det vigtigt med masser af luft til forbrændingen. Du kan se, at der er tilstrækkeligt med træk i skorstenen ved at røgen er næsten usynlig - også i optændingsfasen.

På de fleste brændeovne kan man indstille tilførslen af luft. Når først brændet er antændt, leverer de nyeste brændeovne den helt rigtige dosering af luft.

Guide

Til optænding har du brug for:

 • Ca. 1-1,5 kg kløvet tørt brænde
 • 1 kg tørt pindebrænde
 • Optændingsposer eller -tabs

Lad et isolerende lag aske blive i bunden af ovnen
For at få den bedste optænding af brændeovnen, bør du altid have et isolerende lag aske fra tidligere fyringer i bunden af ovnen.

1 aske

Læg kløvet brænde nederst og

2 kloevet braende

Læg pindebrænde øverst

3 pindebraende

Læg optændingsposer/-tabs ind mellem pindebrændet i toppen

4 optaendingspoeser

Sæt ild til disse optændingsposer/-tabs

5 saet ild

Åbn den sekundære luftventil helt

6 luftventil

Lad ovnlågen stå lidt på klem i 5 til 10 minutter

7 laage paa klem

Luk lågen og skru ventilerne ned til den ønskede position

8 luk laagen

Fyld nyt kløvet brænde på mens der er gløder tilbage

9 fyld braende

Lad asken ligge i bunden

Lad et askelag på 2-3 cm. Ligge i bunden af oven. Askelaget isolerer i bunden på samme måde, som stenene gør i siderne og sikrer en høj forbrændingstemperatur, som medvirker til, at du får en ren forbrænding.

Askeskuffen skal du tømme efter behov. Men husk, at asken skal opbevares i en askespand nogle dage, til alle gløder er væk. Herefter smides asken ud i en lukket pose sammen med dit husholdningsaffald.

 

Brændeovnen og det gode indeklima

En brændeovn er hyggelig på de varme vinterdage, men måske har du hørt, at den kan skabe et problematisk indeklima fx. for astmatikere? Sådan behøver det ikke være. Faktisk kan din brændeovn endda være med til at forbedre husets indeklima.

En tændt brændeovn øger luftcirkulationen og udskifter luften i husets rum.

Samtidig vil et hjem med brændeovn typisk have en højere gennemsnitstemperatur, og begge dele reducerer risikoen for dannelse af skimmelsvamp og andet, der kan genere personer med luftvejslidelser.

Røglugt og partikler fra brændefyring kan også virke generende. Men også det kan undgås:

 • Du skal sørge for, at brændeovnen har det rigtige træk. Skorstenen er brændeovnens ’motor’, og derfor skal den have en højde, der sikrer det optimale træk. Spørg eventuelt din skorstensfejer. - Skorsten til din brændeovn

Læs mere om, hvad Morsø sætter som standard for miljøet