FAQ om brændeovne

Hvad dækker garantien på min brændeovn?

10 ÅRS GARANTI på støbegods med hensyn til materiale- og fabrikationsfejl.

5 ÅRS GARANTI på pladejernsovne med hensyn til materiale- og fabrikationsfejl.


Ud over Morsøs 10 års produktgaranti, leverer Morsø reservedele til vore brændeovne i op til 10 år efter, at en ovntype er udgået af produktion.

Garantiperioden regnes fra salgsdato.

For at sikre bedst mulig garantibehandling, kan du registrere din brændeovn.

Registrer din brændeovn

Garantien dækker ikke: 

  • Slitagedele, dvs. dele som slides ved almindelig brug (f.eks. røgledeplader, riste, ildfaste sten/plader samt glas og tætningsmaterialer). På disse dele gælder købelovens bestemmelser om ansvar for mangler.
  • Ved manglende vedligeholdelse samt brud på produktets overfladebehandling kan korrosion forekomme. Garantien omfatter ikke sådanne forekomster. Også her gælder købelovens bestemmelser om ansvar for mangler.
  • Skader forårsaget af forkert installation og brug, herunder i forhold til gældende offentlige forskrifter samt Morsøs monterings- og fyringsvejledninger.
  • Funktionsfejl, der skyldes lokale forhold, trækproblemer eller skade/fejl ved skorsten.
  • Skader opstået som følge af overophedning samt fyring med forkert brændsel.

Vermiculite- eller stenpladerne er revnet, skal de skiftes?

Pladerne i brændkammeret på de nye ovne er af Vermiculit, som er et specialfremstillet materiale, der tåler stor varme og isolerer effektivt. Derved sikres både optimal temperatur og optimal forbrænding i brændkammeret.

Revner skyldes oftest, at materialet er blevet stødt af et stykke brænde eller lign. Der er ingen grund til at udskifte stenene, hvis der blot er tale om revner, går stenene mere i stykker, og dele af dem falder ud i brændkammeret, bør de udskiftes.


Pakningen i døren er løs/faldet af, hvad gør man?

Pakningen i lågen bliver slidt efter nogen tid brug, løsne sig eller falde af. Pakningen er monteret med Morsø keramisk lim. Ved udskiftning af pakningen skal underlaget rengøres grundigt med ståluld eller stålbørste. Pakningssæt med lim kan købes hos vore forhandlere.


Udbedring af skrammer/ ridser:

Er der ridser på ovnen eller trænger malingen blot til at blive frisket op rengøres overfladen. Hvis der er rust kan det fjernes med fint ståluld, efterfølgende males der med Morsø Senotherm spraymaling (ved sorte Morsø ovne bruges koks spray).

Se mere om at holde din brændeovn


Hvorfor soder glasset til på min brændeovn?

Sod på glasset kan opstå hvis forbrændingstemperaturen er for lav. Det kan skyldes forkert anvendelse af luftventilerne eller luftreguleringshåndtag i optændingsfasen og under almindelig drift. 

Lær at tænde korrekt op

Sod på glasset kan også skyldes at man fyrer med for fugtholdigt træ, Morsø anbefaler 16-20 %. Vi kan anbefale at anvende en Morsø fugtmåler, som kan købes hos vore forhandlere.

Se, hvordan du kan fjerne sod på glasset


Min ovn tikker?

Man må forvente små tikke-lyde under opvarmning og nedkøling af ovnen. 


Skal man bruge ovnsværte til Morsø ovne?

Nej, ovnsværte skal ikke bruges på Morsø-ovne. Ovnsværte kan ikke binde på f.eks. emaljerede Morsø-ovne; overfladen bliver skjoldet og kan springe af i flager, når ovnen varmes op.

Også på malede ovne, bliver overfladen grim og skjoldet, hvis man bruger ovnsværte. Man kan benytte ovnsværte på gamle ovne, der f.eks. er slebet ned eller sandblæst.

Malede ovne skal males med Morsø Senotherm maling, og emaljerede ovne skal blot vaskes af med varmt, destilleret vand og brun sæbe.


Hvordan behandler man overfladen på en emaljeret ovn?

Overfladen vaskes af med varmt, destilleret vand og brun sæbe. Påfør blandingen med en blød svamp og tør det resterende væk med en tør svamp. Husk, at fjerne sæben inden optænding. Evt. pletter/rust kan fjernes med rustfjerner f.eks.WD-40, som kan købes i byggemarkeder eller på tankstationer.

Emaljen er meget stærk og ændrer ikke udseende, medmindre den har været udsat for påvirkning udefra. Hvis emaljen skulle skalle af som følge af f.eks. stød eller slag, kan man duppe pletten med lidt flydende ovnsværte.


Hvordan behandler man overfladen på en malet ovn?

Overfladen støvsuges med et blødt mundstykke. Hvis overfladen er plettet eller på anden måde beskadiget, males den med Morsø Senotherm maling enten i dåse eller på spray, nuancen koks. Derefter skal ovnen tørre et døgn, før der tændes op igen.

Malingen på ovnens overflade vil under opvarmning afgive lidt røg og lugt, så luft gerne ud mens dette står på. Malingen er ikke sundhedsskadelig, selvom det lugter grimt.


Der er løbesod i min skorsten, hvordan opstår det?

Løbesod opstår ved for lav forbrændingstemperatur. For lav forbrændingstemperatur skyldes, at man ikke lukker nok luft ind i brændkammeret i forhold til mængden af træ. Man kan hurtigt genkende løbesod som en brun, klæbrig belægning. Luk mere sekundær luft ind til forbrænding, så temperaturen hæves. 

At sætte et røggastermometer på nederste del af røgafgangsrøret kan give en god indikation om, hvordan man fyrer. Røggastemperaturen skal ligge på ca. 250° ved normal fyring. Er røggastemperaturen væsentlig lavere end 250°, er der risiko for dannelse af løbesod. Er røggastemperaturen højere end 250° - 300°, er der risiko for overophedning og de indvendige dele kan brænde igennem.


Det ryger ud i stuen når jeg lukker lågen op, hvordan undgår man det? 

Luk generelt ikke lågen op, før træet er brændt ned til glødelag. Idet man lukker lågen op, og en stor mængde kold luft kommer i kontakt med flammerne fra uforbrændt træ, kan der opstå røggener. Vent med at fylde brænde på, til det er brændt ned på glødelag. Hvis man alligevel er nødsaget til at skulle åbne lågen, før træet er brændt ned, skal man åbne lågen forsigtigt og lade den stå på klem et øjeblik, før den åbnes helt.

En anden årsag kan være for dårligt skorstenstræk, hvor skorstenen skubber røgen ud i brændeovnen i stedet for at trække det op i skorstenen. Lad evt. skorstensfejeren vurdere skorstenstrækket.


Der er ikke nok træk i skorstenen, hvad kan jeg gøre?

Hvis skorstenen er for lav, mangelfuld isoleret eller utæt, kan der opstå trækproblemer; lad skorstensfejeren vurdere det og evt. måle trækket. Hvis ovennævnte forhold er i orden, kan man forlænge optændingsfasen, så skorstenen varmes godt igennem. 

Skorstenen trækker først optimalt, når den er varm. Dette sikres ved at bruge masser af optændingspinde samt 1-2 optændingsblokke. Lad rysteristen stå åben og lad evt. også lågen stå på klem. Når der er dannet glødelag fyldes 2-3 stykker tørt, kløvet brænde på, og der tilføres stadig godt med luft. Når de blå/lilla røggasser forsvinder, er det tid at lukke for rysteristen og skrue ned for primære luftventiler.

Hvis man har en gammel, muret skorsten med en stor indvendig diameter, skaber den ikke et ideelt træk, det kan derfor være en god ide at reducere hullet med en foring. Du kan få hjælp i byggemarkedet, pejseforhandleren eller hos skorstensfejeren.


Hvor køber jeg reservedele til min Morsø ovn?

Reservedele kan købes i pejsecentre og byggemarkeder. Hvis du er i tvivl om, hvilken type Morsø ovn du har, kan du finde et støbenummer, der står indvendigt i lågen. Dette støbenummer kan forhandleren eller Morsø identificere ovnen med.

Alle dele på Morsøs ovne er udskiftelige, og desuden garanterer Morsø reservedele minimum 10 år efter at ovnen er sat ud af produktion.


Glasset i min brændeovn er sprunget, hvad er der sket, og kan man skifte det ud?

Glasset kan revne ved stød og slag fra brændestykker. Der kan også være urenheder i brændet, f.eks. småsten, der kan slå mod glasset, når træet forbrændes. Hvis glasset er revnet, skal det naturligvis skiftes ud, men der sker ikke noget ved at fyre i brændeovnen i en kortere periode.

Morsø har pakningssæt indeholdende glas, pakningssnor, clips og skruer, som man skal bruge til udskiftning.


Røgledepladen er brændt i stykker, hvorfor er den det, og kan den skiftes ud?

Røgledepladen er en sliddel, som bør udskiftes efter behov. Morsøs støbejernsovne har meget lang levetid, hvis sliddelene udskiftes, når de er nedslidte. Gennembrænding kan fremskyndes ved tilførsel af for meget primær luft gennem rysteristen. Når man lukker for meget primær luft ind gennem rysteristen, bliver temperaturen i brændkammeret meget høj.

En anden årsag kan være, at der ligger aske og sod ovenpå røgledepladen. Dette isolerer, så varmen ikke kan komme derfra, så der kan ske gennembrænding. Sod og aske ovenpå røgledepladen bør fjernes 1-2 gange om året; dette kan gøres med en børste eller askesuger.


Kan brændeovnen ruste?

Ved korrekt opbevaring og installation vil brændeovnen ikke ruste.

Hvis der forekommer rust på ovnen skyldes det ofte, at ovnen er blevet udsat for fugt evt. fra skorstenen. 

I sommerhuse er temperaturen ofte meget lav om vinteren, den stillestående luft i brændekammeret kan skabe kondens på overfladen af ovnen, man bør derfor have ventilerne åbne i ovnen for at undgå kondens på ovnen, som kan skabe rust. 


Jeg er bygherre og har brug for at vide hvor meget luft en brændeovn bruger?

I forbindelse med, at man som bygherre skal dokumentere, at lovgivningens energikrav er opfyldt benytter man ofte anvisningen ”Bygningers energibehov” samt beregningsprogrammet Be06 fra Statens Byggeforskningsinstitut.

Brændeovne og pejse kan holdes uden for denne beregning af energibehovet, under forudsætning af, at der er en anden varmekilde i rummet. Ellers skal de indtastes under anden rumopvarmning.

Benyttes brændeovnen i beregningen er det nødvendigt at kende luftstrømsbehovet.

Statens Byggeforskningsinstitut anbefaler, at der kommer 22 m2 luft gennem hus, ovn og skorsten pr. kg brænde for optimal udnyttelse.